Att riva hus på ett säkert sätt i Stockholm

Det krävs erfarenhet när man ska riva hus i ett så tätbebyggt område som Stockholm. Man måste skydda från damm, fallande material och miljöfarliga ämnen.

Det spelar ingen större roll om det är ett stort hus eller en mindre byggnad som ska rivas. Alla försiktighetsåtgärder måste vidtas och man måste kontrollera så att det inte finns några miljöfarliga ämnen i byggnaden. Det som kan vara skadligt är exempelvis asbest som användes i många dolda utrymmen som rör och kakelfog tills man upptäckte att det var skadligt.

Innan man påbörjar rivningen av en byggnad behöver dessutom allt som går att återvinna eller återanvändas att plockas bort. I många äldre fastigheter kan det finnas parkettgolv, kakelugnar eller annan fast inredning av värde men också kopparrör och kablar tas tillvara.

Personal som är utbildad för att riva hus

Att riva hus kan vara farligt om man inte har rätt utrustning och utbildning. Företag som arbetar med husrivning i Stockholm ser därför till att all personal har den säkerhetsutbildning och de försäkringar som gör att de kan hantera situationen på ett säkert sätt.

Arbetet utförs enligt offert och tidsplan och avslutas alltid med att platsen grovstädas. Allt material sorteras och transporteras bort. Miljöfarligt material hamnar på deponi och det som kan återvinnas tas om hand. Företag som arbetar med att riva hus vet också att omgivningen kan uppleva det som störande och man vinnlägger sig därför om att arbeta så snabbt och smidigt som möjligt.

Många markarbeten i Stockholm

I takt med att Stockholm växer befolkningsmässigt så innebär detta också att man måste försöka bygga hus som motsvarar den stora massa som dagligen flyttar in i staden. Det här leder till att byggnadsbranschen i Stockholm har bråda dager och att företagare inom områden som rör nybyggnationer av hus har väldigt mycket jobb. Det är också många olika branscher som berörs av detta och här kan vi nämna företag inom markarbeten, snickare, rörmokare, elektriker, montörer och målare. Vi nybyggnationer krävs allt och om vi fortsätter med företag som jobbar inom markarbeten så speglar detta av sig även då det kommer till privatpersoner som bygger hus i Stockholm – där man också kan se en klar ökning.

Det som skiljer här är att större byggen av stora lägenhetskomplex sällan kostar mer gällande markarbeten än vad som från början är sagt – detta är tyvärr något som händer titt som tätt då privatpersoner i Stockholm behöver hjälp med sina markarbeten. Här handlar det inte om att företagen som är verksamma inom detta område börjar fiffla och kräva mer bara för att det är privatpersoner inblandade – nej, det handlar istället om research.

Ska man ha hjälp med markarbeten så måste man göra en noggrann undersökning av jorden innan och detta då arbetet kan skena iväg kostnadsmässigt annars. Vi kan här ta ett exempel på hur detta kan te sig och hur ett arbete med markarbeten måste avbrytas.

Var noggrann innan du påbörjar markarbeten

Här kan vi säga att det handlar om att en familj i Stockholm står inför att bygga sitt drömhus ute i skärgården. Man har redan köpt tomten och även huset är beställt i form av att det levereras i byggsatser så fort man grävt och fått plattan på plats. Markarbeten är alltså det som återstår för denna familj i Stockholm och här börjar man således kontakta företag verksamma inom detta område. Man bestämmer sig för ett företag som kommer och påbörjar arbetet med att gräva på tomten. Här börjar problemen för familjen – man har kommit överens med detta företag om att priset för markarbeten och efterjobb ska kosta en viss summa och efter att halva jobbet är gjort så stiger plötsligt priset – radikalt.

Här har företaget man anlitat för markarbeten nämligen upptäckt – efter att ha grävt en bra bit – att ett större klippblock ligger dolt under ytan och här måste man alltså spränga. Maskinerna klarar det inte och risken är för stor att de går sönder om inte en sprängning sker innan. Detta har familjen i Stockholm inte råd med och det är här många gör fel – hade familjen istället gjort en grundlig kontroll av tomten så hade man sluppit detta problem. Man hade här kunnat gjort en budget där sprängning fanns inkluderat i de markarbeten man anlitat företaget i fråga för och på så sätt vetat hur priset skulle bli i slutändan.

Nu står man istället där – utan pengar och med en halvfärdig tomt. Alltså – oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans – se över hur din tomt ser ut innan du påbörjar markarbeten. Det kan bli väldigt dyrt annars.

Asfalt i Stockholm är inte bara för vägar

Asfalt är ett hållbart och relativt billigt material i Stockholm som inte bara passar på vägar. Även garageuppfarten och många andra ställen kan ha asfalt.

Asfalt är ett bra vägmaterial som också har många andra användningsområden som exempelvis garageuppfarten, parkeringen, innegården, lagret och sporthallen. Det är inte heller bara vägverket eller kommunen som kan beställa asfaltläggning utan även privatpersoner, organisationer, företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Men ska man beställa asfaltläggning är det viktigt att man anlitar en seriös aktör.

Asfalt som läggs på rätt sätt har lång hållbarhet, är jämn och drabbas inte av sprickor. Grundarbetet är A och O vid all asfaltläggning. Utan ett bra markarbetet kommer inte asfalten bli särskilt hållbar. En viktig del av grundarbetet är också att se till att dräneringen kommer att fungera. Det vill säga att regn och smältvatten rinne i rätt riktning mot exempelvis en dagvattenbrunn.

Så mycket kostar det att lägga asfalt

Vill man lägga asfalt på exempelvis garageuppfarten kan ibland asfalten behöva läggas för hand eftersom det kan var svårt att komma åt med stora maskiner. Det ställer extra höga krav på den asfaltläggare som ska utföra jobbet. Därför ska man vara noga med vem man anlitar. Företaget måste vara erfaret och dessutom lägga asfalt som är anpassad för nordiskt klimat.

Hur mycket asfaltläggning i Stockholm kostar beror till stor del på arbetets omfattning och hur stort förarbetet är. Är ytan redan asfalterad men behöver en ny beläggning går arbetet snabbare eftersom det mesta av markarbetet redan är gjort. För att få ett exakt pris måste man ta in en offert.

Använd ditt Rot-avdrag

Det har aldrig varit enklare – och billigare – att utföra olika typer av hantverksjobb i Sverige än vad det är i dagsläget. Anledningen till detta stavas Rot-avdraget och är en skatteförmån som alla får använda. Med rot-avdraget är du som privatperson berättigad till att dra av halva beloppet på den faktura du får av hantverkaren i fråga. Taket ligger dock på 50.000 kronor och dessutom måste man vara noggrann och se över så att man inte tjänat för mycket under året som gått.

Det är alltså en sanning med viss modifikation att alla har rätt till att använda rot-avdraget, men man ska även veta att det i första hand är Sveriges höginkomsttagare som detta främst drabbar. Taket är således högt och sannolikheten att en vanlig Svensson inte ska kunna använda rot-avdraget vid en exempelvis en badrumsrenovering är väldigt låg. Det som är extra bra med rot-avdraget är att man generellt inte heller behöver krångla med en massa pappersarbete på egen hand – de flesta hantverkare jobbar aktivt med att du ska använda detta avdrag och sköter därför allt detta pappersarbete åt dig.

Känner du dig osäker på om du är berättigad att använda dig av rot-avdraget så är det bara att logga in på Skatteverkets hemsida och se över vilka regler som gäller, hur mycket du tjänat etc. Det kanske låter krångligt, men är precis tvärtom – all information finns tillgänglig och detta på ett lättförstått sätt. Logga in nästa gång du behöver hjälp med en renovering – oavsett sort – i ditt hem. Du kommer inte att ångra dig då du väl får fakturan av den hantverkare du anlitat. Rot-avdraget är här för att stanna!

Varför klagar folk på Rot-avdraget?

Just rot-avdraget har inte alls mött så mycket klagomål som kusinen rut-avdrag. Vi säger här kusinen då rut-avdraget fungerar på samma sätt, men som handlar om hushållsnära tjänster som exempelvis städning, fönsterputsning och andra saker som sker i hemmet. Anledningen till att just rut-avdraget mött så stor kritik är att belackarna tycker att en sak som städning är något som alla kan göra och att avdraget således blir en slags återgång till pig-samhället. Här kan det finnas en viss poäng – det är skillnad på att lägga om ett tak eller att putsa ett fönster och därför ska man egentligen inte blanda ihop Rot-avdraget med Rut-avdraget. Förespråkarna för det sistnämnda är dock mer än villiga att göra just detta och det är det som skapar lite problem.

Man kan alltså tycka vad man vill om det hushållsnära avdraget Rut, men så länge Rot-avdraget finns kvar – ja, så länge kommer förmodligen också rut-avdraget att överleva, om än i modifierad form. Vi ska här tillägga att rut-avdraget inte enbart är negativt då det de facto skapat många arbetstillfällen och att det faktiskt är många som använder detta. Det vi menar är att behovet av ROT-avdraget i grunden förmodligen är större och viktigare att ha kvar. Läs mer om badrumsrenovering på den här hemsidan: https://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/

Badrumsrenovering Västerås – ta professionell hjälp

Funderar du på att renovera ditt badrum i Västerås? Du är långt ifrån ensam om dessa tankar. Ett badrum idag fyller fler funktioner än tidigare. På många sätt så definierar ett fräscht badrum resten av bostaden – gästerna minns badrummet och får således en positiv bild av resten av hemmet. Dessutom så är badrummet idag en plats som behövs för att vi ska kunna ladda våra batterier och få lite själslig rekreation. Något som definitivt behövs i dagens uppskruvade tidevarv och i vårt stressade samhälle.

En badrumsrenovering i Västerås handlar emellertid om ett komplext och krävande projekt. Det är få renoveringar som ställer lika höga krav på förkunskaper och på ett korrekt utförande. En badrumsrenovering i Västerås innebär att man arbetar i ett rum där fukt och vatten är naturliga inslag. Detta gör att riskerna är stora att man – om fel begås – hamnar i ett prekärt läge i framtiden. Att antalet anmälda fukt- och vattenskador ökat under senare år är långt ifrån en slump – det är den bittra frukten av att privatpersoner renoverat utan att ha rätt kunskaper om vad som ska göras.

Därför är det alltid att rekommendera den professionella hjälpen. I någon mån så kommer man ändå att behöva ta hjälp vid en renovering av ett badrum. Du kanske ska lägga in golvvärme, installera en tvättmaskin eller sätta spotlights i taket – samtliga dessa ingrepp kommer att behöva en behörig elektriker och är inget som en lekman vare sig får eller ska göra på egen hand.

Totalentreprenad för en badrumsrenovering i Västerås

En konsekvens som sällan nämns i samband med att man på egen hand renoverar ett badrum handlar om ersättning i händelse av skada. Många tar för givet att man alltid har hängslen och livrem på sig – gör man fel och en framtida fuktskada visar sig så är det inte värre än att man betalar självrisken och får ersättning av det försäkringsbolag man tecknat premie hos. Riktigt så enkelt är det inte. Försäkringsbolag ställer höga krav på både ett fackmannamässigt utförande och dokumentation i samband med att en badrumsrenovering utförts. Har du på egen hand tagit dig an projektet och en fuktskada visar sig – ja, då kommer du att få väldigt svårt att få ersättning beviljad. Detta måste man vara medveten om.

Att välja hjälp från start till mål är att föredra och här rekommenderas också totalentreprenad som en lösning. Genom att välja den entreprenadformen så får du kontakt med ett och samma företag och dessa sköter allt från dragning av el, vatten, avlopp och vidare till snickerier och plattsättning. Detta ger färre flaskhalsar och gör att en badrumsrenovering flyter på framåt avsevärt mycket smidigare än om du väljer flera olika företag.

Det senare kan initialt verka billigare, men sanningen är ofta den att det kostar mer. Tvingas en plattsättare vänta in jobbet av en rörmokare så handlar det om kostnader för dig. Den dyraste hantverkaren som finns är den som står sysslolös. Genom totalentreprenad så blir ledtiden kortare och du får dessutom en bättre överblick kring vad som sker och hur din badrumsrenovering i Västerås går.

Betonghåltagning Stockholm – rätt start på projektet

En betonghåltagning i Stockholm är inte ett projekt att ta lätt på. Faktum är att detta innebär startskottet för övriga delar av ett projekt – och att det genom detta också till stor del kan vara avgörande för både pris och för hur lång tid det kommer att ta. En betonghåltagning bör, baserat på detta, utföras av ett professionellt företag och där man som privatperson genom det också kan ge projektet en flygande start.

När behöver man då genomföra en betonghåltagning i Stockholm? Det kan finnas många olika skäl till detta. Ett av de vanligare idag handlar om att öppna upp för ett större ljusinsläpp. Många villaägare ser ett ökat behov av ljus och där nya, större fönster fyller en stor funktion i att både höja det estetiska såväl som det praktiska uttrycket. För att detta ska bli verklighet så krävs det en betonghåltagning och där man helt enkelt öppnar upp för att de nya fönstren ska få plats.

Här är det viktigt att hålen som tas är av rätt storlek och att de inte skadar fasaden runt omkring. Viktigt är även att en sådan betonghåltagning i Stockholm sker utan att det finns några risker för att husets bärighet och konstruktion påverkas. Samma sak gäller för övrigt för ett annat populärt projekt i form av att man vill ta bort en bärande vägg och skapa en mer öppen planlösning. Där krävs en välplanerad och väl genomförd betonghåltagning som kan möjliggöra ny bärighet – exempelvis stolpar – kan sättas på plats.

Betonghåltagning inför en badrumsrenovering

Ett annat populärt projekt som inkluderar en betonghåltagning i Stockholm handlar om en badrumsrenovering. Detta sker då i syfte att förbereda för nytt avlopp och nytt vatten: man borrar för att nya rör och ledningar ska kunnas sättas in. Borrningen måste ske med rätt dimensioner och hålen måste vara perfekta i storlek. Detta är en garanti för framtiden. Blir det fel så kan man få enorma problem på halsen som privatperson där exempelvis vattenskador kan uppkomma.

Här handlar det även om en ren försäkringsfråga. Har du själv hyrt maskiner för en betongborrning i Stockholm och en senare vattenskada äger rum så måste du kunna leda i bevis att ditt jobb inte är bakomliggande denna. Vilket är ganska svårt att göra.

Anlitar du däremot ett professionellt företag så sker en komplett dokumentation av arbetet och du får genom detta en trygghet i att du går säker om olyckan skulle vara framme i framtiden. En betonghåltagning kan ske av olika skäl, men oavsett vilket så handlar det om en detalj som måste ske baserat på kunskap, erfarenhet och med rätt maskiner. Du som privatperson bör, helt enkelt, ta hjälp. Det finns andra delar av projektet där din kunskap kan komma bättre till pass. Läs mer om betonghåltagning på denna sida: betonghåltagning-stockholm.se

Målare i Stockholm sätter färg på det mesta

Med lite ny färg blir det mesta bättre och det finns många olika kulörer att välja på. Det finns duktiga och erfarna målare i Stockholm som är redo att hjälpa dig. Vilken färg föredrar du?

Vi har alla vår favoritfärg som vi tycker mycket om, det kan vara röd, grön, rosa, svart, lila eller någon annan kulör. Det som redan är målat kan börja kännas tråkigt och att byta till en ny färg piggar upp. Är det omålat är det roligt att välja färg och nyans i det stora utbud som finns idag. Att anlita en målare är ett prisvärt sätt att fräscha upp ett eller flera rum i bostaden. Du kan måla innerväggarna, taket, köksluckor, lister, innerdörrar med mera. Proffsiga målare kan måla det mesta så att det blir snyggt och i exakt den kulör som du önskar.

Varför ska jag låta en målare färgsätta mitt rum?

Nu kanske du tänker att du lika gärna kan måla ditt rum själv, så slipper du kostnaden för att anlita någon. Om du anlitar en duktig och erfaren målare kan du dock vara säker på att arbetet utförs efter konstens alla regler. De ser till att underarbetet utförs grundligt för att garantera ett jämnt och snyggt resultat om det är en äldre yta som ska målas över. Professionella målare har tillgång till exakt rätt verktyg och material vilket bidrar till ett imponerande resultat. Måla innertak är dessutom fysiskt krävande, så det är en god idé att låta andra ta hand om det.

Bra priser på golvslipning i Stockholm

Det är mycket möjligt att få både pris, garantier och offerter från de flesta företag som sysslar med golvslipning i Stockholm. De utför även behandlingar och renovering av dina vackra golv.

Det du själv behöver förbereda dig med innan du frågar är vad du har för typ av golv och hur många kvadrat det rör sig om. Det är också viktigt att ta med i beräkningen att det kan kosta extra om du vill ha golvet polerat efteråt eller behandlat på något annat sätt. Även där behöver du kanske ta dig en riktig funderare på vad du egentligen vill ha för slutresultat.

Golvslipning i Stockholms stad

Det finns så många vackra, gamla byggnader i den svenska huvudstaden Stockholm. För den som är en van golvslipare är det alltid med vördnad man tar sig an dessa anrika golv som legat där så länge man kan minnas. Huset på Baggensgatan i Gamla stan är vad man tror det äldsta bevarade huset i Stockholm. Det anlades på 1600-talet. Det är förmodligen bara trä i golven.

Ibland har tiden medfört att man renoverat och bytt ut de ursprungliga golven, men har man tur så ligger de kvar. Då är det golvsliparnas uppgift att se till att de bevaras i det finaste och bästa skicket så de håller länge. För dig som ägare ligger ansvaret snarare på att bevara det gamla som ännu kan bevaras i sitt ursprungliga skick. Inget är väl vackrare än ett nyslipat golv i en bostad där vingslagen från det förgångna gör sig påmint.

Priser i samband med golvslipning

Vill du ha ett pris på golvslipning i Stockholm med omnejd så kan du lätt gå in på de olika företagens hemsidor och begära offerter om hur mycket det skulle kosta dig. Antingen får du då ett fast pris eller så skickar de hem en offert. Efter det kan du ta ett beslut om huruvida du tycker att det är ett rimligt pris eller om du vill prova något annat företag.

I de flesta fall rör det sig inte om så stora prisskillnader. Det är nog snarare så att det kan vara skillnader i service och bemötande. För att inte tala om kunnighet och effektivitet under själva utförandet av ditt beställda arbete. Det kan därför vara väl värt de extra kronorna ett beprövat och kunnigt företag har lagt till i sitt prisförslag. Du vill väl ändå ha det bästa?

Uppdrag: fasadrenovering av ditt hus!

Plötsligt en dag kommer du hem och upptäcker hur hemsk din fasad har börjat se ut. Det har krupit sig på under åren, men nu är det verkligen dags att du tar tag i en ordentlig fasadrenovering.

Om du är husägare så finns det en åtgärd som du då och då kommer behöva göra och det är en fasadrenovering. Det spelar ingen roll vilken typ av fasad du har, för alla fasader kommer då och då behöva lagas eller snyggas till. Inte tegelhus, kanske du då säger. Jo, även tegelhus. När dessa fasader blir äldre så kommer skarvarna behöva fyllas på och snyggas till. Putsade hus behöver också renoveras genom att man får laga putsen och måla om. Och trähusen kan behöva byta ut vissa fasadplankor samt målas om.

Ta hjälp med fasadrenoveringen

När det är dags för en fasadrenovering så kan du välja om du vill göra den själv eller om du vill ta hjälp. Det finns många fördelar med att ta hjälp med fasadrenoveringen, även om det förstås kostar mer än om du gör det själv. Fördelarna är att du då slipper göra det själv och därmed kan lägga din tid på att arbeta, återhämta dig, träna eller umgås med familj och vänner. Men det finns fler fördelar som du kanske inte tänker på. Du kommer kanske ha svårt att utföra arbetet lika bra som någon som är proffs inom området. Ett proffs utför arbetet enkelt, snabbt och helt enkelt perfekt på alla vis.

Jobbet gjordes av takläggare i Dalarna

Att lägga tak är ett hantverk som takläggare i Dalarna gör med stil. Det gäller inte bara att lägga taket på rätt sätt, utan även veta vilka material som passar om husägaren vill byta typ av tak.

Takläggarna i Dalarna fick sina kunskaper satta på prov. Ingemar var nämligen väldigt nyfiken av naturen och ville veta precis hur allt gick till. Att takläggare Kent hade stor erfarenhet och en hel del tålamod var tur. Han berättade ingående för Ingemar om tegelpannor, papptak, betong och att valet gjordes genom att titta på hur taket var konstruerat. Ett brant tak hade mindre möjligheter än ett lite flackare.

Takläggaren från Dalarna fick godkänt

I slutändan valde Ingemar ändå tegelpannor som han haft i alla år, och Kent förstod att det egentligen handlade om att Ingemar var väldigt sällskapssjuk. Nu hade han fått sin dos och gick för att vila middag.

Några timmar senare kom han tillbaka för att se hur allt hade gått. Till hans förvåning gjorde Kent det sista på taket och skulle snart packa ihop och gå hem. Är du redan klar frågade Ingemar besviket. Kent replikerade att han varit där i många dagar nu. Något som gått Ingemar förbi.

Kent tackade till sist, efter en del övertalning, ja till en kopp kaffe med dopp. När han sedan skulle gå sa Ingemar. Då ses vi igen nästa sommar. Sverker på granngatan sa att han redan bokat in er. Kent kunde inte annat än att le åt den udda farbrorn och sa sedan adjö.