Besiktningsman i Stockholm undersöker hus

En besiktningsman i Stockholm arbetar inom ett brett fält. Det kan handla om slutbesiktning vid ett större byggprojekt eller fuktutredning i en privat bostad.

Du som köpt en villa och som efter någon tid tycker att det luktar illa i källaren, kan lätt bli desperat. Om du dessutom underlåtit att låta en besiktningsman undersöka huset för att finna dolda fel, är desperationen berättigad. Då får du problem att föra en process mot säljaren av ditt nya hus. En köpare har nämligen en undersökningsplikt och den ska utföras innan ett köpekontrakt skrivs under. 

Vad kan en besiktningsman i Stockholm göra som du som lekman inte klarar? Det är mycket! Ett vanligt problem i äldre hus är att fukt tränger sig på. I sin tur kan det bero på undermålig dränering eller att källarväggar blivit skadade och fått sprickor. 

Fuktskador syns inte alltid initialt men smyger sig på successivt. Fukt leder till att mögel kan bildas, som naturligtvis är otrevligt och kan leda till allergier och andningsproblem. I fuktig miljö trivs även skadedjur av olika slag. En besiktningsman vet var han eller hon ska leta efter fuktproblem och kan också lämna förslag till åtgärder. 

Besiktningsman i Stockholm upprättar protokoll

När du köpte ditt hus gjorde du allt efter konstens alla regler. Din mäklare var nämligen erfaren och rädd om sitt eget skinn, vilket gjorde att du uppmanades att anlita en besiktningsman innan du skrev under köpekontraktet och betalade köpeskillingen. Du fick ett besiktningsprotokoll som angav de fel som fanns i huset du tänkte köpa.

Du köpte huset men efter en tid började en vägg i badrummet uppträda märkligt. Det uppstod helt enkelt bubblor i tapeten på väggen och dessutom luktade det muggigt. Att det skulle finnas något sådant problem fanns inte med i besiktningsprotokollet. Alltså fanns det ett dolt fel i badrummet.

Badrummet måste åtgärdas och du kontaktar säljaren av huset. Han förnekar bestämt att huset hade något dolt fel och vill absolut inte betala någon reparation. Eftersom det finns lagregler gällande dolda fel i hus kontaktar du en jurist. Ditt besiktningsprotokoll är ovärderligt som bevismaterial inför en kommande rättslig process. 

Publicerat den
Kategoriserat som Besiktning