Att riva hus på ett säkert sätt i Stockholm

Det krävs erfarenhet när man ska riva hus i ett så tätbebyggt område som Stockholm. Man måste skydda från damm, fallande material och miljöfarliga ämnen.

Det spelar ingen större roll om det är ett stort hus eller en mindre byggnad som ska rivas. Alla försiktighetsåtgärder måste vidtas och man måste kontrollera så att det inte finns några miljöfarliga ämnen i byggnaden. Det som kan vara skadligt är exempelvis asbest som användes i många dolda utrymmen som rör och kakelfog tills man upptäckte att det var skadligt.

Innan man påbörjar rivningen av en byggnad behöver dessutom allt som går att återvinna eller återanvändas att plockas bort. I många äldre fastigheter kan det finnas parkettgolv, kakelugnar eller annan fast inredning av värde men också kopparrör och kablar tas tillvara.

Personal som är utbildad för att riva hus

Att riva hus kan vara farligt om man inte har rätt utrustning och utbildning. Företag som arbetar med husrivning i Stockholm ser därför till att all personal har den säkerhetsutbildning och de försäkringar som gör att de kan hantera situationen på ett säkert sätt.

Arbetet utförs enligt offert och tidsplan och avslutas alltid med att platsen grovstädas. Allt material sorteras och transporteras bort. Miljöfarligt material hamnar på deponi och det som kan återvinnas tas om hand. Företag som arbetar med att riva hus vet också att omgivningen kan uppleva det som störande och man vinnlägger sig därför om att arbeta så snabbt och smidigt som möjligt.