Med en geoteknisk undersökning undviker man hemska överraskningar

Det har aldrig varit viktigare att veta vad som finns under marken. En geoteknisk undersökning kan ge livsviktig kunskap om vad som gömmer sig under oss.

Vad finns egentligen under marken? “Berg,” kanske du säger och rycker på axlarna. Tänk om det var så enkelt? Då kanske inte Tuveskredet skulle ha krävt nio dödsoffer och totalförstört 67 hus. Det är en fruktansvärd påminnelse om vikten av att ha koll på markförhållandena när man anlägger ny infrastruktur och nya bostadsområden.

Risken för liknande ras och skred som det i Tuve har tyvärr ökat i Sverige som en följd av klimatförändringarna. Dessutom bygger vi vägar och hus på platser som tidigare inte har varit bebyggda. Det är lätt att förstå varför det idag alltid krävs en geoteknisk undersökning innan man sätter igång med ett byggprojekt.

En geoteknisk undersökning räddar människor från naturkatastrofer

Det enda positiva man kan säga om Tuveraset är att det lyfte frågan om hur markförhållanden påverkar oss i Sverige. Förhoppningsvis förstår alla entreprenörer nu hur viktigt det är att anlita experter på geoteknik inför att man bygger bostäder på nya platser. Det kanske visar sig att platsen inte alls är lämplig att bygga på.

Dessutom kan det krävas särskilda tekniker och konstruktioner beroende på de geologiska förhållandena på platsen. En geotekniker kan ta reda på vad som gömmer sig under markytan. Det är bara genom den sortens kunskap man kan undvika att naturkatastrofer likt den i Tuve drabbar människor i framtiden.