Ventilation i Stockholm är väldigt viktigt

Tillgång till bra luft är otroligt viktigt för oss alla. Luften ska vara i rörelse för att hålla sig bra, tack vare ventilation i Stockholm gör den det.

Nästan alla vet vad ventilation är och att det är något som bör finnas i alla byggnader. Trots det är det väldigt många byggnader som står helt utan ventilation och de använder sig istället av ett så kallat självdrag. Det är inte lika många som vet vad en OVK-besiktning är. Men för den som är fastighetsägare till lägenheter, sjukhus, skola och så vidare, så är det ett måste att känna till det ordet.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det är just vad det är. Det är ett krav man har på sig som fastighetsägare att en ventilationskontroll ska göras. Har man en villa som man bor i, så finns inte det kravet. Men när det kommer till sjukhus, skolor och så vidare, så är det otroligt viktigt att luften är bra. Därför finns det ett krav att den ska kontrolleras regelbundet, detta är inget man kan skippa.

Kontroll av ventilation kan vara obligatorisk

Alla bör se över sina ventilationer med jämna mellanrum. Att ha dålig luft i hemmet eller på skolan kan ställa till med hälsoproblem. Det kan göra det svårare att koncentrera sig, man kan få huvudvärk och även andra saker. När det kommer till ens eget hem, så finns det inga krav. Men på offentliga fastigheter så finns det krav att göra en OVK-besiktning. Detta ska oftast göras vart tredje år.

Hur ofta den ska göras kan variera beroende på vad fastigheten används till. Men som fastighetsägare är det ens ansvar att hålla koll på hur ofta och när det ska göras. Syftet med en OVK-besiktning är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska för att hålla en god inomhusmiljö och minimera risken för hälsoproblem på grund av dålig luft.

Var ska ventilation kontrolleras?

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor, sjukhus är några av de byggnadstyper för vilka det finns krav på att det ska göras en OVK besiktning. För att göra en OVK besiktning behöver man ta hjälp av en certifierad besiktningsman. Det är viktigt att de är utbildade och godkända för att göra en OVK besiktning, annars blir den inte giltig. Oftast börjar den besiktningen längst ned i byggnaden för att gå uppåt.

De skriver ned allting som kan behöva fixas eller som behöver skaffas. Med deras hjälp ser det till att systemet funkar som det ska. Efter man har gjort en OVK besiktning får man ett intyg på att den är gjord. Detta kan man om man vill hänga upp i byggnaden så de som vistas i den kan se att den har blivit gjord. Framförallt kan detta vara uppskattat i flerbostadshus.

Se till att ventilation är i bra skick

Att alla har tillgång till bra luft är väldigt viktigt, det spelar ingen roll om det är i hemmet eller på jobbet. Därför är det viktigt att se över systemet ibland. Det gör man bäst genom att ta hjälp av proffsen. Vet man att det var länge sedan man faktiskt såg över ventilationen, så kan det vara dags att göra det nu, det finns inget att vänta på när det kommer till bra luft.

Vänd er då till ett företag som utför OVK-besiktning i Stockholm. De har rätt yrkesmän som utför arbetet och kan se till att hela systemet funkar som det ska. Med bra luft blir det trevligare och behagligare för alla. Även byggnaderna mår bättre av luft som är i rörelse, så det är en investering och en viktig sak för alla.

Publicerat den
Kategoriserat som OVK