Beställ dränering året om i Västerås

Dränering går att utföra året om och i alla väder när man anlitar ett pålitligt företag med tillgång till en stor maskinpark och kunnig personal i Västerås.

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder brukar man säga. Det finns heller inget väder som kan hindra att man utför dränering om man har rätt maskiner och annan utrustning. Vissa tider på året kan behovet av dränering bli mer påtagligt.

Häftiga höstregn eller smältande snö kan göra att det samlas extra mycket vatten i marken vilket gör att man blir medveten om att avrinningen inte fungerar. När det runnit bort är det lätt att glömma bort problemet. Att det blir stora vattensamlingar är emellertid ett tecken på att dräneringen har blivit gammal eller inte fungerar av någon annan anledning.

Det kan finnas många orsaker till att en dränering slutar att fungera som den ska. Dräneringsrör kan ha blivit igentäppta, trädrötter kan ha vuxit så att de blockerar avrinningen eller det har byggts nya fastigheter i omgivningen. Kontaktar man då ett företag som arbetar med dränering kan man få hjälp att undersöka var problemet kommer ifrån.

Innan man börjar arbeta med dränering undersöks marken kring fastigheten

När man utför dränering runt en byggnad är det viktigt att den kringliggande marken undersöks innan man påbörjar arbetet. Finns det en äldre dränering som behöver göras om så utgår man alltid från denna. Ibland kan förutsättningarna ha förändrats genom att det exempelvis byggts en ny väg eller byggnad i närheten.

Dräneringen kring ett hus består av rör men också av grus och dräneringsmattor. Det vanligaste är att man gräver ner raka rör med en diameter på 100 mm. Dessa rör leder bort vattnet från huset men skyddar inte husgrunden i sig. Husgrunden skyddas från markens fukt genom att man gräver och lägger ner grus för att underlätta avrinningen.

Runt själva husgrunden läggs dräneringsmattor som hindrar vatten och fukt att komma nära byggnaden. Arbetet kan utföras året om, dels för att tjälen oftast inte går så djup nära ett hus och dels för att man har maskiner som inte låter sig stoppas av tjälen.

Publicerat den
Kategoriserat som Dränering

Dränering håller det torrt i Eskilstuna

Fukt i huset kan ställa till med stora problem. Fukt blir snabbt mögel och då blir det en hälsofara. Med en dränering i Eskilstuna blir du kvitt fukten.

Det går inte att missa att Sverige är ett relativt regnigt och fuktigt land. Fukt som lätt tar sig in i hus kan förstöra otroligt mycket. Fukt som tar sig in i byggnader sprider sig snabbt och när det väl börjat sprida sig, så dröjer det inte länge innan det börjar bildas mögel i byggnaden. Det kan bli en väldigt kostsam och dessutom skadlig process. 

Därför är det bättre att ligga steget före och hålla det torrt i byggnaden. Genom att göra en dränering på tomten, har man störst chans att hålla det torrt och kan undvika att släppa in någon fukt. Men en dränering är inget man kan göra själv, man behöver hjälp av experter som utför det och har rätt redskap. 

En dränering behövs i stort sett utanför alla byggnader. Den leder bort vatten och fukt så att det inte kommer åt byggnaden. Trots att det kan finnas en dränering sedan tidigare, så kan den behövas göras om, om den är gammal. Då finns det experter du kan anlita för att göra det. 

Hur gör de en dränering?

För att göra en dränering så behövs det maskiner för att kunna gräva. Utöver det krävs det en stor kunskap för att utföra allting rätt. Det första steget är att hitta en entreprenör inom dränering i Eskilstuna som kan utföra det. De undersöker sedan var dräneringen ska göras. Det är viktigt att den görs på rätt ställe för bästa resultat. 

Därefter börjar de med markarbeten. De gräver en dräneringsgrop eller kanal på marken. Hur brett och djupt kan variera. Därefter lägger de i sådant som blir ett dräneringsmaterial. Detta kan vara både makadam eller till exempelvis grus. 

Det är ett stort jobb att göra en dränering och för byggnadens bästa är det värt att anlita ett företag för att utföra det. Jobbet blir korrekt utfört och man slipper oroa sig för att fukt ska tränga sig in. 

Publicerat den
Kategoriserat som Dränering