Beställ dränering året om i Västerås

Dränering går att utföra året om och i alla väder när man anlitar ett pålitligt företag med tillgång till en stor maskinpark och kunnig personal i Västerås.

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder brukar man säga. Det finns heller inget väder som kan hindra att man utför dränering om man har rätt maskiner och annan utrustning. Vissa tider på året kan behovet av dränering bli mer påtagligt.

Häftiga höstregn eller smältande snö kan göra att det samlas extra mycket vatten i marken vilket gör att man blir medveten om att avrinningen inte fungerar. När det runnit bort är det lätt att glömma bort problemet. Att det blir stora vattensamlingar är emellertid ett tecken på att dräneringen har blivit gammal eller inte fungerar av någon annan anledning.

Det kan finnas många orsaker till att en dränering slutar att fungera som den ska. Dräneringsrör kan ha blivit igentäppta, trädrötter kan ha vuxit så att de blockerar avrinningen eller det har byggts nya fastigheter i omgivningen. Kontaktar man då ett företag som arbetar med dränering kan man få hjälp att undersöka var problemet kommer ifrån.

Innan man börjar arbeta med dränering undersöks marken kring fastigheten

När man utför dränering runt en byggnad är det viktigt att den kringliggande marken undersöks innan man påbörjar arbetet. Finns det en äldre dränering som behöver göras om så utgår man alltid från denna. Ibland kan förutsättningarna ha förändrats genom att det exempelvis byggts en ny väg eller byggnad i närheten.

Dräneringen kring ett hus består av rör men också av grus och dräneringsmattor. Det vanligaste är att man gräver ner raka rör med en diameter på 100 mm. Dessa rör leder bort vattnet från huset men skyddar inte husgrunden i sig. Husgrunden skyddas från markens fukt genom att man gräver och lägger ner grus för att underlätta avrinningen.

Runt själva husgrunden läggs dräneringsmattor som hindrar vatten och fukt att komma nära byggnaden. Arbetet kan utföras året om, dels för att tjälen oftast inte går så djup nära ett hus och dels för att man har maskiner som inte låter sig stoppas av tjälen.