Marksanering – En nödvändig åtgärd vid nybyggen

Inom byggbranschen är det en självklarhet att noggrant planera och förbereda sig inför ett nytt projekt. En viktig, men ofta förbisedd aspekt av detta, är marksanering. Att förstå markens historia och eventuella föroreningar är avgörande för att säkerställa en sund och hållbar miljö. I denna artikel kommer vi att utforska betydelsen av marksanering och de steg som krävs för att säkerställa en smidig byggprocess.

Undersök markens förflutna

Innan du ger grönt ljus för att bygga nytt är det klokt att granska markens historia. Vad har området tidigare använts till? Om det har funnits en bensinmack, garveri, kemtvätt eller någon annan industriell verksamhet på platsen är det möjligt att marken är förorenad. Farliga ämnen som bekämpningsmedel, lösningsmedel, svavel, dioxiner, cyanider och PFAS kan potentiellt finnas i marken och utgöra risker för både miljön och människors hälsa.

För att fastställa om marken är förorenad krävs det att du anlitar ett specialiserat företag inom marksanering. Dessa experter tar jordprover från olika platser på tomten och analyserar dem i auktoriserade laboratorier. Om resultaten visar på förekomst av farliga ämnen, kommer de även att ge förslag på lämpliga åtgärder och en kostnadsuppskattning.

Certifierade experter för marksanering

Marksanering är inte en uppgift som kan utföras av vem som helst. Det kräver specialkompetens och certifierade yrkesmän. Det företag du anlitar måste vara väl insatt i hur man säkert hanterar och avlägsnar miljöfarligt avfall. Kostnaden för en marksanering varierar beroende på omfattningen av föroreningen och mängden jord som måste schaktas bort.

Ett viktigt steg i processen är att ta in offert från minst två specialiserade företag inom marksanering. Detta ger dig möjlighet att jämföra priser och tjänster för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat. Kom ihåg att dokumentationen är av yttersta vikt. Efter att arbetet är slutfört måste marken provtas på nytt för att försäkra sig om att alla farliga ämnen har eliminerats. Denna dokumentation är inte bara ett krav, det fungerar också som en värdefull resurs som kan vara användbar vid en eventuell framtida försäljning av marken och fastigheten.

Behöver du anlita marksaneringsfirma? Besök denna hemsida: marksanering.nu