Anlita rivningsföretag i Stockholm 

När ungdomar ärver ett gammalt hus och vill bygga något nytt på tomten, är det enklast att anlita ett rivningsföretag i Stockholm, som har vana och kunskap.

Det finns regler som måste följas och det är dessutom ett omfattande och riskabelt arbete att riva ett hus eller en stuga. Har du fått detta i din ägo behöver du exempelvis kontakta kommunen för att få rivningslov. Anlita ett väletablerat rivningsföretag i Stockholm, så får du både råd och tips. 

Du får hjälp med att upprätta en kontrollplan, och rivningsföretaget ser till att hela projektet utförs på ett rätt och säkert sätt, så att ingen kommer till skada. Du kan behöva ta hand om miljöfarligt avfall eller sanera asbest och andra skadliga material. Det som kan tas tillvara återvinns så långt det går. 

Olika sorters material i huset sorteras upp i högar efter kategori. Allt sådant får du hjälp med, så det praktiska arbetet behöver du inte bekymra dig om. Metaller och elektrisk utrustning kan vara exempel på kategorier. Fraktionering innebär att olika material tas tillvara på bästa sätt. Det är en rationell hantering för att rivningen ska gå så smidigt som möjligt. 

Rivningsföretag tar hänsyn till miljön 

När en fastighet ska rivas måste man ta hänsyn till den omgivande miljön. Fåglar och andra djur kan bli ordentligt störda om de har sina bon i närheten, och grannarna kan uppleva att det är ett mycket störande oväsen från rivningsplatsen. Det är oundvikligt, men ett rivningsföretag i Stockholm tar största möjliga ansvar för jobbet. 

Rivningsplatsen spärras av så att inga barn går in där och leker, och man måste undvika att lösa delar kan ramla ner och skada någon. Anlita ett rivningsföretag som har bra rykte på marknaden och begär in en offert, så ser du vad som ingår. Exempelvis ska det skrivas rapport efter utfört arbete, och du får hjälp med all dokumentation som behövs. 

Det som tas bort allra sist vid en rivning är själva stommen, och sedan ska olika material fraktas bort och området rensas. Sedan är det bara för dig att bestämma vilken typ av hus du vill bygga på din tomt.

Publicerat den
Kategoriserat som Rivning